سه‌شنبه 14 مهر 1394 - 21 ذي الحجة 1436 - 6 اکتبر 2015

صفحه اول|منابع خبري|گزارش هفتگی|تشکيلات شورا|ائمه جمعه|ارتباط با ما |رهنمود رهبر|کتابخانه|پست الکترونیک

نماز جمعه های استان مازندران

کدعنوانای میلخطبهاخبارمطالبتماس
505آملamool@imamatjome.com[6][0][0]تماس
826اميرکلاamirkola@imamatjome.com[0][0][0]تماس
634ايزدشهرizadshahr[1][1][1]تماس
506بابلbabol@imamatjome.com[79][11][0]تماس
507بابلسرBabolsar@imamatjome.com[0][0][0]تماس
860بخش امام زاده عبدا..imamzadeh@imamatjome.com[5][30][0]تماس
785بخش بابلکنارbabolkenar@imamatjome.com[132][314][141]تماس
864بخش دابودشتdaboodasht@imamatjome.com[100][280][85]تماس
773بخش سرخ رودsorkhrood@imamatjome.com[57][171][11]تماس
751بخش مرزن آبادmarzanabad@imamatjome.com[126][21][1]تماس
775بخش کجورkojor@imamatjome.com[63][0][0]تماس
821بخش کياسرkyasar@imamatjome.com[9][34][0]تماس
508بند پي شرقيbandpaisharghi@imamatjome.com[44][76][3]تماس
884بند پي غربيbandpaigharbi@imamatjome.com[42][373][20]تماس
118بهشهرbehshahr@imamatjome.com[0][32][0]تماس
645بهنميرbehnamir@imamatjome.com[40][0][2]تماس
288پل سفيدpolsefid@imamatjome.com[0][0][0]تماس
643تنکابنtonekabon@imamatjome.com[60][202][0]تماس
644جويبارjoibar@imamatjome.com[46][68][11]تماس
510چالوسchaloos@imamatjome.com[244][842][27]تماس
469چمستانChamestan@imamatjome.com[248][195][524]تماس
836دهستان زاغمرزzaghmaraz@imamatjome.com[21][0][0]تماس
511رامسرramsar@imamatjome.com[3][0][0]تماس
761زرگر شهرzargarshahr@imamatjome.com[70][33][0]تماس
512زيرابzerab@imamatjome.com[21][4][0]تماس
513ساريsari@imamatjome.com[132][149][16]تماس
474سلمانشهرSalmanshahr@imamatjome.com[11][6][0]تماس
519سيمرغsemorgh@imamatjome.com[21][4][0]تماس
478شيرگاهshirgah@imamatjome.com[132][66][270]تماس
905صلاح الدين کلاsalaheddin@imamatjome.com[0][0][0]تماس
480عباس آبادabasabad@imamatjome.com[0][0][2]تماس
835فرح آبادfarahabad@imamatjome.com[91][48][14]تماس
516فريدون كنارferidonkenar@imamatjome.com[0][0][0]تماس
517قائم شهرghaemshahr@imamatjome.com[81][62][60]تماس
518كلاردشتKelardasht@imamatjome.com[0][0][0]تماس
483كله بستkalebast@imamatjome.com[0][0][1]تماس
750گتابghatab@imamatjome.com[120][352][13]تماس
485گلوگاهgalogah@imamatjome.com[47][48][0]تماس
521محمودآبادmaahmoodabad@imamatjome.com[60][10][0]تماس
522مسئول دفتر مازندرانsari2@imamatjome.com[0][1]تماس
515مياندورود (سورک)sorak@imamatjome.com[8][0][5]تماس
492نشتاوردNashtavard@imamatjome.com[35][2][1]تماس
493نكاءneka@imamatjome.com[126][179][13]تماس
494نورnoor@imamatjome.com[15][38][53]تماس
523نوشهرnoshahr@imamatjome.com[35][0][0]تماس
791کلارآبادkelarabad@imamatjome.com[135][280][221]تماس
استانها
ليست نهاد نماز جمعه
نماز جمعه جهان اسلام
نمایندگان ولی فقیه در استان ها
مسئول دفاتر استان ها
معاونت هاي شورا
دفاترمعاونت شورا
 
   تعداد بازدید : 23559018    ImamatJome.com © 2008