سایت شورای سیاستگذاری ائمه جمعه - متن مطلب از امام جمعه كلات نادري